Bu Blogda Ara

8 Şubat 2015 Pazar

Leo Huberman - Sosyalizmin Alfabesi PDF veya EPUB formatında indir


Marx, kapitalist sistemi, insanlığın gelişim tarihinin bir parçası olarak görmüştür. Bu, ne kalıcı ne de değiştirilemez bir sistemdir. Tersine, kapitalizm, esas olarak geçici bir toplumsal sistemdir ve bütün diğer toplum biçimleri gibi bir önceki sistemden doğmuş ve gelişmiştir; zamanı gelince çökecek ve yerini başka bir sistem alacaktır. Marx'a göre hiçbir toplum durağan değildir, hepsi de devamlı bir akış ve değişme içindedir.
Ütopyacılar için sosyalizm, bir hayal ürünü, bu ya da şu parlak zekanın bir buluşuydu. Marx, sosyalizmi bulutlar üzerinden yere indirdi, onun belirsiz bir umut olmayıp, insan soyunun tarihsel gelişiminde bir sonraki adımı, kapitalist toplumun evriminin zorunlu ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu gösterdi.

Sosyalizmin amacı, bir sınıfın egemenliği yerine bir başka sınıfın egemenliğini koymak değil, bütün sınıfların büsbütün ortadan kaldırılmasıdır. Sosyalizmin amacı, her türlü sömürüye son veren sınıfsız bir toplum kurmaktır.

                        İndirme Linki

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder