Bu Blogda Ara

15 Mart 2015 Pazar

Mahmut Kısa - Açıklamalı Kuran Meali PDF veya EPUB formatında indir


Varlık, Allah konuşunca var oldu. Tarih, O konuşunca başladı. Beşere ruh, O’nun dilini anlasın diye üflendi. O ruhla birlikte irade, akıl ve nutk O’nun kelamı muhatabını bulsun diye verildi. Ve “beşer”, O’nu anlamak için “insan” oldu.”[1]

“Bilgisi, gücü ve akli melekeleri sınırlı olan insanoğlunun, hakikate hidayet edecek bir yol göstericiye muhtaç olduğu aklı başında her insanın kabul ve ikrar edeceği bedihi bir hakikattir. İnsanın menşei, kainatın yaratılış amacı, Allah’ın vasıfları, ölüm ötesi hayat gibi insanın idrak ve tecrübe sınırlarını aşan konularda isabetli hükümler verebilmek için, elbette ilahi kaynaklı bir bilgiye ihtiyaç vardır. İşte insanın bu ihtiyacından dolayıdır ki, Allah (cc), insanlık tarihinin belli dönemlerinde kitap ve peygamberler göndererek dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolu kullarına göstermiştir. Son Peygamberi Muhammed (sav)’e de Kur’an-ı Kerimi inzal buyurmuş ve son kitap olması hasebiyle, onu her türlü tahrifattan korumayı bizzat kendi uhdesine aldığını beyan etmiştir.


                                          İndirme Linki

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder